Close

Jak čistíme studny a vrty?Studny

Pracovní postup čištění studny

Studnu vizuálně zkontrolujeme                a domluvíme se s vámi na případných podrobnostech a eventuelních pracovních změnách. Ze studny vyčerpáme vodu vysokoprůtokovým důlním čerpadlem. Při této činnosti si načerpáme vodu, kterou budeme spolu s dezinfekčním prostředkem následně čistit studnu.

Plášť studny včetně zákrytové desky se vyčistí průmyslovým vysokotlakým strojem, a opět se přečerpává voda. Vhodnou technologií se odstraní veškeré nánosy a vyhnívající kaly, které jsou zdrojem prudce jedovatých zemních plynů, zůstávajících na dně studny. Pevné nečistoty se odstraní ručně. Pokud je ve studni znovu použitelná štěrková vrstva, propere se a vyčistí vysokotlakým strojem*.  Jestliže na dně štěrková filtrační vrstva chybí, založí se nová říčním štěrkem o hrubosti 8-16 mm**.

Jakmile je studna čistá je ji vhodné zajistit proti vniknutí povrchových nečistot. Pokud je potřeba, vytmelí se spáry mezi skružemi a potrubím. Skruže se vytírají speciálním cementovým přípravkem       s atestem na pitnou vodu jako dočasná impregnace proti nežádoucím vlivům.

Máte-li ve studni staré pozinkované potrubí zasahující pod hladinu vody, doporučujeme ho vyměnit za plastové (polyethylenové), aby čištění mělo smysl. Čistou studnu vám předvedeme ke kontrole včetně dna ze kterého odčerpáme veškerou vodu.

V konečné fázi se voda dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem. Dle druhu použité nebo nepoužité dezinfekce je po vystoupání hladiny vody studnu možno ihned používat.

Na závěr vám náš pracovník vystaví revizní protokol o stavu studny.                 V případě technických závad je zaznamená a navrhne jejich řešení. Studny posuzujeme dle ČSN 75 5115.

* Setkáváme se s tvrzením, že je potřeba štěrkovou vrstvu měnit z důvodu její pórovitosti ve které se usazuje kontaminace. Je to stejně absurdní tvrzení jako kdybychom vám navrhovali výměnu betonových skruží, které jsou  mnohonásobně pórovitější něž štěrk.

** Ve studních s pískovým a štěrkopískovým podložím se z důvodu vyšší hustoty (váhy) štěrku, štěrková vrstva nezakládá. Velmi rychle lehkým pískem, štěrkopískem propadne a ve studni v žádném případě nezůstane.

Dále nabízíme:

– výměnu sacích košů

– výměnu a montáž ručních pump

– výměnu a montáž sacích potrubí

– výměnu zákrytové desky

– instalaci ventilační hlavice – odvětrání studny

– výměnu a opravu poškozených částí ostění (vnitřního pláště studny)

– zajištění okolí studny k zamezení pronikání povrchové (dešťové) vody     do studny

– spárování skruží

Co budeme k čištění potřebovat?

Zásobu cca 400 litrů vody

Pokud je ve vaší studni nedostatek vody, potřebujeme minimálně  1 metr vodního sloupce u studny do 10ti metrů hloubky, budeme muset využít jiný zdroj vody. Veřejný vodovodní řád, srážková voda, voda z bazénu apod. Využití přírodních vodních zdrojů není vhodné nehledě      k faktu, že je zákonem zakázané.

Zdroj elektrickému proudu

Třífázovou zásuvku 400 V (380 V)
 Téměř všechny naše profesionální stroje mají třífázové motory.

Jistič – pojistku zásuvky min. 16 A
 Proudová hodnota jističe nebo pojistky zásuvky musí být minimálně 16 A (jedná se o hodnotu jističe nebo pojistky, kterým je jištěná příslušná zásuvka, nikoliv o hodnotu hlavního jističe!).

Třífázovou zásuvku ve vzdálenosti    do 130 m od studny

 Proud si ke studni zajistíme vlastními prodlužovacími kabely, máme s sebou k dispozici vždy 100 m kabelů. Podle potřeby můžeme vzít až 130 m, ale tato vzdálenost je pro naše stroje maximální možná. Při větší délce kabelu je pokles na napětí tak vysoký,    že motory našich strojů ztrácí svůj výkon a přestávají pracovat.

 Je-li vaše studna ve větší vzdálenosti    od zásuvky  jak 130 m, promluvte prosím s majiteli v kratší vzdálenosti       od vaší studny a požádejte je by nám připojení k el. proudu 400V (380) poskytli. Jestliže není v blízkosti vaší studny zdroj el. proudu kontaktujte nás, domluvíme se na zajištění elektrocentrály.

Vrty

Pracovní postup čištění vrtu
 1) Před vlastním čištění vrtu je nutno provést jeho revizi. Odstraní se sání         z vrtu včetně čerpadla, změří se hloubka dna a odčerpá se z vrtu voda, kterou dále vrt budeme čistit.
 2) Vlastní odsátí uvolněných usazenin provádíme speciálně upraveným čerpadlem.Odsávaná voda s usazeninami proudí z vrtu vlastní uzavřenou hadicí.
 3) Jelikož nasedané kaly mohou dosahovat výše v metrech, opakují         se krok do doby než se dosáhne odstranění usazenin co nejblíže původního dna vrtu.
 4) V případě, že se revizí zjistí zanešení vrtu vápenatými nebo železitými usazeninami (jsou běžnou součástí hornin) doporučujeme zákazníkovi tzv. chemickou regeneraci vrtu. Do vrtu       se aplikuje vhodný biologicky nezávadný regenerační přípravek, který tyto usazeniny do 24 hodin rozpustí.
 5) V případě, že nebyla provedena regenerace vrtu provede se jeho dezinfekce dle přání zákazníka a voda   se znovu odčerpá.
 Upozornění:
Dovolujeme si upozornit zákazníky, že po vyčištění vrtu je nutné nechat vrt minimálně 48 hodin „ustát“. 

I po vyčištění vrtu se ve vodě budou vyskytovat jemné frakce usazenin, které je nutné nechat klesnout na dno vrtu.     I po tomto „ustátí“ vrtu doporučujeme provést krátkodobé čerpaní vody mimo vodovodní síť a zkontrolovat kvalitu čerpané vody.

Co budeme k čištění potřebovat?

Vrt maximální hloubky 35 metrů. Naše technologie čištění vrtů hloubky nad 35m dokonale nevyčistí.

Zásobu cca 600 litrů vody.

Pokud je ve vašem vrtu nedostatek vody, potřebujeme optimálně „nevyčerpatelný“ vrt, budeme muset využít jiný zdroj vody. Veřejný vodovodní řád, srážková voda, voda z bazénu, načerpat nám vodu po částech do jiné nádrže apod. Využití přírodních vodních zdrojů není vhodné nehledě k faktu,       že je zákonem zakázané.

Zdroj elektrickému proudu

Třífázovou zásuvku 400 V (380 V)
 Téměř všechny naše profesionální stroje mají třífázové motory.

Jistič – pojistku zásuvky min. 16 A
 Proudová hodnota jističe nebo pojistky zásuvky musí být minimálně 16 A (jedná se o hodnotu jističe nebo pojistky, kterým je jištěná příslušná zásuvka, nikoliv o hodnotu hlavního jističe!).

Třífázovou zásuvku ve vzdálenosti   do 130 m od studny

 Proud si k vrtu zajistíme vlastními prodlužovacími kabely, máme s sebou k dispozici vždy 100 m kabelů. Dle potřeby můžeme vzít až 130 m, ale tato vzdálenost je pro naše stroje maximální možná. Při větší délce kabelu je pokles na napětí tak vysoký,   že motory našich strojů ztrácí svůj výkon a přestávají pracovat.

 Je-li váš vrt ve větší vzdálenosti od zdroje el. energie  jak 130 m, promluvte prosím s majiteli v kratší vzdálenosti     od vašeho vrtu a požádejte je by nám připojení k el. proudu 400V (380) poskytli. Jestliže není v blízkosti vašeho vrtu zdroj el. proudu kontaktujte nás, domluvíme se na zajištění elektrocentrály.

Naše práce - fotogalerie